* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Как действует Polymer Protection

После наложения на стену краски Śnieżka Satynowa частици Teflon® surface protector сосредоточиваются при поверхности образованной оболочки, снижая ее поверхностное напряжение. Благодаря тому поверхности характеризуются более слабым притягиванием загрязнений, и грязь имеет меньшую возможность прочной увязки с основой. Поверхность окрашена краской Śnieżka Satynowa более легкая к удержанию в чистоте и в натуральный способ обеспечивает прекрасное декоративное оформление.